Wie trouwde met Sophia van de Palts?

Ernst August van Brunswijk-Lüneburg huwde Sophia van de Palts op .

Sophia van de Palts

Sophia van de Palts

Sophia Dorothea van de Palts (Den Haag, 14 oktober 1630 - Herrenhausen, 8 juni 1714) was de jongste dochter van Frederik V van de Palts en Elizabeth Stuart, een dochter van koning Jacobus I van Engeland. Door deze familieband zou ze de stammoeder van alle erfgenamen van de Britse troon nadien worden. Haar vader was een kleinzoon van Willem van Oranje en Charlotte van Bourbon.

Zij werd geboren in Den Haag, waar haar ouders op dat moment in ballingschap leefden. Zij was bevriend met de filosoof Leibniz.

Als kleindochter van koning Jacobus I speelde Sophia een belangrijke rol in de Britse erfopvolging. Zij was namelijk het meest verwante protestantse familielid van koningin Anna, die kinderloos zou sterven. Een wet uit 1701, de Act of Settlement, bepaalde dat alleen Sophia en haar nakomelingen in aanmerking zouden kunnen komen voor de Britse troon. Ook werd bij wet (Act for the Naturalization of the Most Excellent Princess Sophia, Electress and Duchess Dowager of Hanover, and the Issue of her Body) bepaald dat Sophia en al haar nakomelingen automatisch het Brits staatsburgerschap zouden krijgen.

Sophia zelf zou niet de volgende Britse vorstin worden want ze stierf korte tijd vóór koningin Anna overleed. Zo werd, na de dood van koningin Anna, haar zoon George Lodewijk de nieuwe koning van Groot-Brittannië.

 Lees meer...
 
Wedding Rings

Ernst August van Brunswijk-Lüneburg

Ernst August van Brunswijk-Lüneburg

Ernst August hertog van Brunswijk-Lüneburg (Herzberg am Harz, 20 november 1629 – Herrenhausen, 23 januari 1698) was van 1662 tot 1698 prins-bisschop van Osnabrück, van 1679 tot 1692 vorst van Calenberg en daarna tot zijn dood de eerste keurvorst van Hannover. Hij was de jongste zoon van hertog George van Brunswijk-Calenberg en Anna Eleonora van Hessen-Darmstadt, een dochter van landgraaf Lodewijk V.

Hij huwde op 30 september 1658 met Sophia van de Palts, dochter van Frederik V van de Palts en kleindochter van Jacobus I van Engeland. Uit dit huwelijk werden tien kinderen geboren. Zij was geïnteresseerd in filosofie, en onderhield goede contacten met Leibniz. Hij was verzot op opera en verkeerde vaak in Venetië in gezelschap van zijn dochter Sophie Charlotte.

In 1662 werd hij door zijn familie uitverkoren wereldlijk bisschop van Osnabrück te worden. Hij nam in 1675 evenals zijn broer George Willem persoonlijk deel aan de veldtocht tegen Frankrijk. Na de dood van zijn oudere broer Johan Frederik (1679) kwam hij aan de macht in Calenberg. Onder hevige protesten van zijn jongere zoons voerde hij in 1682 het eerstgeboorterecht in.

Hij steunde keizer Leopold I door het zenden van troepen in de strijd tegen de Fransen, Turken en Hongaren. Als dank werd hij in 1692 tot keurvorst verheven, waartegen enkele rijksvorsten zich echter nog een tijd verzetten. Hij regeerde op strenge wijze, slechts in kerkelijke zaken gaf hij de voorkeur aan een mildere richting. Daarnaast was hij bekend als beschermheer van Gottfried Wilhelm Leibniz, die als geschiedschrijver aan zijn hof werkzaam was.

Zijn echtgenote werd door de Act of Settlement in 1701 erfgename van de Britse troon. Hierdoor werd zijn zoon en opvolger George Lodewijk, die alle landen van het huis Brunswijk-Lüneburg onder zich verenigde, in 1714 tevens koning van Groot-Brittannië.

 Lees meer...
 

Vader van Sophia van de Palts en zijn echtgenoten:

Moeder van Sophia van de Palts en haar echtgenoten: