Wie trouwde met Clodia?

Clodia

Clodia

Clodia was een van de bekendste Romeinse vrouwen in de eerste eeuw v.Chr. Ze is hoofdzakelijk bekend uit de redevoering Pro Caelio van Cicero, die een erg negatief beeld van haar geeft.

Clodia Pulchra was een dochter van Appius Claudius Pulcher, die in 79 v. Chr. consul was, en een onbekende moeder. Ze was een halfzuster van onder andere Publius Clodius Pulcher (de beruchte bendeleider) en van Appius Claudius Pulcher (consul in 54 v.Chr.), die dezelfde vader, maar een andere moeder hadden.

Clodia heette oorspronkelijk Claudia, maar ging haar naam volgens de volkse uitspraak spellen - net als haar halfbroer Publius Clodius - om zich populairder te maken bij het volk. Zij was getrouwd met Quintus Caecilius Metellus Celer en wordt daarom ook wel Clodia Metelli genoemd. Het was een publiek geheim dat zij haar echtgenoot vaak ontrouw was. Nog vóór de dood van Metellus (in 59 v.Chr.) stond ze in aristocratische kringen bekend als een van de meest losbandige vrouwen van Rome. In zijn redevoering Pro Caelio beschuldigt Cicero haar ervan haar echtgenoot met vergif te hebben omgebracht.

De dichter Catullus heeft haar naam vereeuwigd, omdat hij haar in zijn gedichten (hoogstwaarschijnlijk) voorgesteld heeft als zijn geliefde Lesbia. Ook met Marcus Caelius Rufus, een jongeman uit de bende van Catilina, heeft zij een relatie gehad, maar Caelius brandmerkte haar later als quadrantaria Clytaemnestra (d.i. Klytaimnestra van een kwartje).

Uit de wederzijdse haatgevoelens tussen haar en Cicero hebben boze tongen, mogelijk ten onrechte, afgeleid dat zij een (afgewezen?) minnares van de grote politicus is geweest. Cicero, die een levendig portret van haar schetst in zijn Pro Caelio, vergelijkt haar in zijn correspondentie met de godin Juno (waarmee hij haar ervan verdenkt een incestueuze verhouding met haar broer te hebben gehad).

Clodia was een van de drijvende krachten achter het proces tegen Caelius in 56 v.Chr., waarschijnlijk uit rancune omdat Caelius het met haar had uitgemaakt, terwijl zij gewend was zelf haar minnaars te laten zitten. Doordat Caelius werd vrijgesproken, leed Clodia groot gezichtsverlies. Zij verdween echter niet uit Rome, want in zijn brieven (onder andere uit 45 v.Chr.) noemde Cicero haar nog meermaals.

 Lees meer...
 
Wedding Rings

Quintus Caecilius Metellus Celer

Quintus Caecilius Metellus Celer († 59 v.Chr.) was een Romeins politicus.

Hij was de zoon van Quintus Caecilius Metellus Nepos en Licinia Crassa. In 60 v.Chr. was hij met het ambt van consul bekleed.

Metellus Celer trad in het proces tegen Gaius Rabirius op, met steun van Gaius Julius Caesar, om de senaat een politiek signaal te geven. Rabirius werd veroordeeld. Zijn beroep voor de volksvergadering wordt door Metellus onderbroken, terwijl deze het veldteken uit het Ianiculum inhaalt en daarmee de vergadering beëindigt. Daarmee kan een voor Rabirius positief oordeel worden uitgesproken.

Metellus Celer was met Clodia Pulchra gehuwd, een zus van Publius Clodius Pulcher en dochter van Appius Claudius Pulcher, wier losbandige levenswandel berucht was: zij werd verdacht van incest met haar broer en vergiftiging van haar echtgenoot.

Hun dochter was Caecilia Metella Celer, de echtgenote van Publius Cornelius Lentulus Spinther.

 Lees meer...
 

Broers en zussen van Clodia en hun echtgenoten:

Vader van Clodia en zijn echtgenoten:

Moeder van Clodia en haar echtgenoten: